Kalkulacja zdolności kredytowej

Podstawowym pytaniem, jakie pojawia się w głowie potencjalnego kredytobiorcy, jest pytanie o własną zdolność kredytową. Jak wiadomo zdolność kredytowa oznacza po prostu maksymalną kwotę kredytu możliwą do uzyskania przez danego kredytobiorcę. 


Szukasz kredytu hipotecznego? Sprawdź najlepsze oferty:

Umów spotkanieUmów spotkanieUmów spotkanie
Niestety, nie istnieje żaden uniwersalny wzór na zdolność kredytową. Co więcej, każdy bank stosuje własne indywidualne algorytmy, które stanowią element swego rodzaju know-how tego banku i takie mechanizmy nie są udostępniane na zewnątrz. Nie można więc stworzyc kalkulatora zdolności kredytowej, który pasowałby do każdej sytuacji i każdego banku, ponieważ każdy bank uzależnia obliczanie zdolności klientów od własnej polityki w stosunku do ryzyka. Banki o mniejszej awersji do ryzyka będą obliczać zdolność liberalniej.

Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę w praktyce zdolność kredytowa jest obliczana nie jako maksymalna kwota kredytu, ale jako maksymalna rata miesięczna, na spłacanie której może sobie pozwolić klient. Ta właśnie miesięczna rata jest wynikiem obliczeń dotyczącej zdolności kredytowej i dopiero po zastosowaniu tej raty do maksymalnego okresu kredytowania w danym banku otrzymujemy maksymalną kwotę kredytu. Jeśli klient chce uzyskać krótszy okres spłaty, jego zdolność kredytowa - rozumiana jako maksymalna wartość kredytu - spada. Co do zasady przyjmuje się, że wszystkie zobowiązania kredytowe klienta (czyli wszystkie raty kredytowe, jakie spłaca, łącznie z tą, która chce teraz uzyskać) nie powinny przekraczać połowy dochodów gospodarstwa domowego. Oczywiście ten próg ostrożnościowy spada w przypadku mniejszych dochodów. Praktycznie jest to jedyna w miarę uniwersalna wskazówka dotycząca obliczania zdolności kredytowej - cała reszta zależy od indywidualnej polityki danego banku.