Obliczanie rat stałych

Raty stałe odznaczają się następującymi cechami:
- miesięczna rata jest stała w całym okresie kredytowania
- w każdym miesiącu obliczana jest najpierw część odsetkowa (zależna od kwoty kapitału pozostałej do spłaty i ilości dni w danym miesiącu), a potem dopisywana jest część kapitałowa, która wynosi tyle, ile brakuje do ustalonej z góry stałej raty po uwzględnieniu części odsetkowej
- w związku z powyższym mechanizmem, część kapitałowa jest zawsze niska w pierwszym okresie spłaty mała i rośnie z czasem. Część odsetkowa - odwrotnie - jest najwyższa na początku i z czasem maleje. 


Szukasz kredytu hipotecznego? Sprawdź najlepsze oferty:

Umów spotkanieUmów spotkanieUmów spotkanie
W stosunku do rat malejących, raty stałe są na początku mniejsze, dlatego są często wybierane przez kredytobiorców o gorszej zdolności kredytowej. Niestety, w takim przypadku kapitał spłacany jest wolniej, a co za tym idzie suma odsetek w całym okresie kredytowania będzie zdecydowanie wyższa niż w systemie rat malejących.

Oto wzór na stałą ratę kredytu:

Rata = K * y^n * (y-1) / (y^n-1)

K – kredyt
n – ilość rat miesięcznych
y – stała obliczana wg wzoru:
y = 1 + (r / 12), przy czym r to oprocentowanie roczne kredytu
y^n oznacza stałą 'y' podniesioną do potęgi 'n'

Przykład:
Kredyt = 300.000 zł
oprocentowanie roczne = 4%
okres kredytowania = 25 lat = 300 miesięcy

Najpierw obliczamy stałą 'y':
y = 1 + (0,04 / 12) = 1,00333
Rata = 300.000 * (1,00333)^300 * 0,00333 / [(1,00333)^300 - 1] = 300.000 * 2,711 * 0,00333 / 1,711 = 1.582,87 zł

Powyższe obliczenie raty jest obarczone marginesem niedokładności +/- 1zł, co wynika z dokonywania zaokrągleń.