Spread jako dodatkowy koszt kredytu walutowego

Spread to różnica między kursem sprzedaży danej waluty a kursem kupna. Każdy bank, kantor czy też inna instytucja wymieniająca waluty publikuje dwa rodzaje kursu - ten, po którym skupuje daną walutę, oraz ten, po którym ją sprzedaje. 


Szukasz kredytu hipotecznego? Sprawdź najlepsze oferty:

Umów spotkanieUmów spotkanieUmów spotkanie
Czemu spread jest taki istotny, jeżeli bierzemy kredyt walutowy? Powodem są dodatkowe koszty dla kredytobiorcy. Gdy bierzemy kredyt walutowy, konkretną kwotę kredytu wyrażoną w złotych, bank przekalkulowuje tę kwotę walutę obcą po obowiązującym w tym banku kursie kupna (czyli niższym) i w ten sposób oblicza wyjściową kwotę kredytu w tej walucie. Ta kwota jest podstawą obliczenia raty (wyrażonej w walucie obcej). Każda rata jest znów przeliczana na złotówki po kursie sprzedaży (czyli wyższym) i w ten sposób w złotówkach jest spłacana.

Powyższy mechanizm oznacza, że już na samym starcie kredytu walutowego mamy do spłaty więcej (w złotówkach), niż pożyczyliśmy. Taki stan rzeczy nie ma miejsca w przypadku kredytów złotowych.

Przykład:
Bierzemy kredyt na 300.000 PLN w euro (EUR). Kurs kupna EUR w banku wynosi 3,90 PLN/EUR, a kurs sprzedaży 4,05 PLN/EUR. Już na początku bank przeliczy tę kwotę na EUR po kursie kupna, tak więc aktualna kwota kredytu wyniesie:
300.000 PLN / 3,90 = 76.923,08 EUR
Ta kwota jest podstawą obliczenia rat. Raty wyrażone będą w EUR, ale spłacamy je w PLN po przeliczeniu po kursie sprzedaży. W dniu uruchomienia kredytu pozostaje nam więc do spłacenia:
76.923,08 EUR * 4,05 = 311.538,47 PLN

Jak widać, koszt spreadu już na samym poczatku wynosi o 11.538,47 PLN. O tyle więcej mamy do spłaty już w samym momencie zaciągnięcia kredytu.