Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania - w skrócie znana jako RRSO to stopa procentowa, której wzór został określony w Ustawie o kredycie konsumenckim. Wszystkie banki są zobowiązane podawać wartość RRSO we wszystkich informacjach, reklamach, ulotkach, broszurach, ofertach itp., dotyczących ich oferty kredytowej. 


Szukasz kredytu hipotecznego? Sprawdź najlepsze oferty:

Umów spotkanieUmów spotkanieUmów spotkanie
RRSO została wprowadzona przez ustawodawcę po to, aby pokazać kredytobiorcom faktyczny koszt kredytu i ułatwić porównanie ofert. RRSO uwzględnia bowiem nie tylko oprocentowanie, ale także wszelkie opłaty i prowizje dodatkowe. Niestety, w rzeczywistości wartość RRSO jest często myląca, co wynika ze struktury tego wskaźnika.

Mechanizm obliczania RRSO zakłada, że koszt oblicza się w stosunku do kwoty, którą klient faktycznie otrzymuje. Przykładowo, biorąc kredyt o wartości 200.000 PLN z prowizją za udzielenie kredytu w wysokości 1,5%, faktycznie otrzymujemy 197.000 PLN - i właśnie od tej kwoty obliczane są koszty kredytu i ta kwota jest podstawą obliczenia RRSO.

Wzór na RRSO jest bardzo skomplikowany i w praktyce wskaźnik ten nie jest możliwy do obliczenia "domowym" sposobem. Dlatego tutaj - by zobrazować komplikację wzoru, przytoczymy jak on wygląda:

nie wyjaśniając jego składników, bo i tak nikt nie obliczy tego sam na kartce. W celu obliczenia RRSO trzeba korzystać ze specjalnych programów komputerowych.

Niestety, wbrew powszechnej opinii, RRSO nie jest zwyczajną sumą odsetek, prowizji i innych kosztów kredytu. Faktycznie RRSO uwzględnia opłaty, prowizje i koszty (hipoteka, ubezpieczenia czy inne zabezpieczenia). Jednak niezwykle istotny jest także okres spłay. Przy różnych okresach kredytowania RRSO okazuje się diametralnie różne, co całkowicie zaburza obraz kredytu zwłaszcza w przypadku kredytów gotówkowych, które udzielane są na stosunkowo krótkie okresy czasu.