Refinansowanie kredytu i jego opłacalność

Refinansowanie kredytu hipotecznego to po prostu zamiana banku, w którym mamy kredyt. Kiedy jest to dla nas korzystne i kiedy warto to zrobić? Jak zabezpieczyć sobie taką możliwość w momencie brania pierwszego kredytu. 


Szukasz kredytu hipotecznego? Sprawdź najlepsze oferty:

Umów spotkanieUmów spotkanieUmów spotkanie
Banki wiedzą, że zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, iż nasza sytuacja finansowa istotnie się polepszy (np. dostaniemy spadek, wygramy dużą kwotę lub zaczniemy znacznie więcej zarabiać). Wtedy być może zapragniemy spłacić kredyt wcześniej, aby nie ponosić kosztów odsetek przez cały okres spłaty. (oprocentowanie kredytu jest bowiem prawie zawsze wyższe niż ewentualny dochód z lokat, na których umieścilibyśmy oszczędności).

Wiele banków w umowach kredytowych zabezpiecza się i zawiera zapisy dotyczące możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. Zapisy takie często mówią o konieczności zapłacenia prowizji (1-3% wartości kredytu) w przypadku wcześniejszej spłaty w pierwszych latach kredytowania. Warto zwrócić uwagę, jakie są zapisy umowy w tym zakresie, bowiem zapis ten może też być istotny w przypadku chęci refinansowania kredytu w przyszłości. Niektóre banki nie pobierają bowiem prowizji za wcześniejszą spłatę - jeśli mamy taki zapis w umowie, jesteśmy pewni, że zawsze możemy spłacić kapitał bez dodatkowych opłat, a więc również przenieść kredyt do innego banku.

Refinansowanie jest opłacalne wtedy, gdy po okresie, w którym wzięliśmy kredyt, sytuacja rynkowa znacznie się polepszyła i np. marże istotnie spadły. Wtedy w przypadku, gdy nasz bank nie zgadza się na obniżenie nam marży, możemy poszukać innego banku, który udzieli nam kredytu refinansowego przeznaczonego na spłatę dotychczasowego kredytu. Wtedy po prostu przeniesiemy zabezpieczenie (hipotekę) na inny bank - tzn. dotychczasowa hipoteka zostanie wykreślona, a w jej miejsce wstawiona będzie hipoteka na nowy bank.

Refinansowanie jest opłacalne, gdy faktycznie koszt kredytu w nowym banku będzie niższy niż dotychczas, przy uwzględnieniu wszelkich kosztów, jakie musimy ponieść w trakcie refinansowania (np. opłaty dotyczące hipoteki, ew. prowizje nowego banku).