Zasada obliczania odsetek od kredytu

Zasada obliczania odsetek od kredytu jest następująca.

Oprocentowanie kredytu jest określane w stosunku rocznym. Jednocześnie raty spłacane są co miesiąc. W rezultacie raty kredytu płacimy 12 razy w roku. W każdym z miesięcy, w celu określenia odsetek, bank uwzględnia aktualną kwotę kapitału pozostałego do spłaty. Ta kwota stanowi podstawę obliczenia odsetek.

Przy wyliczeniu raty, bierze się pod uwagę:
- roczną stopę procentową
- ilość dni w danym miesiącu
- oraz zakłada się zwykle, że rok ma 365 dni.

Oznacza to, że w miesiącu 31-dniowym odsetki będą wyższe niż w przypadku miesiąca 30-dniowego lub 28-dniowego. 


Szukasz kredytu hipotecznego? Sprawdź najlepsze oferty:

Umów spotkanieUmów spotkanieUmów spotkanie
Poniżej dokonamy obliczenia odsetek, przy założeniu, że mamy kredyt, w którym kapitał pozostały do spłaty wynosi 200.000 PLN. Roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 4,5%.

W przypadku miesiąca stycznia (31 dni w miesiącu):
Odsetki = 200.000zł * 0,045 * 31 / 365 = 764,38 PLN.

Gdybyśmy obliczali odsetki od tej samej kwoty w lutym (28 dni), odsetki wyniosłyby:
Odsetki = 200.000zł * 0,045 * 28 / 365 = 690,41 zł

Oczywiście w miarę spłacania rat kredytu, oprócz odsetek spłacamy także kapitał, dlatego z każdym miesiącem nasz kredyt - jako suma kapitału pozostałego do spłaty, od której oblicza się odsetki - jest coraz mniejszy, tak więc zmniejsza się podstawa obliczenia odsetek.