Obliczanie wskaźnika LTV

Wskaźnik LTV jest jednym z najważniejszych parametrów kredytu hipotecznego. Każdy bank, który udziela kredyty hipoteczne, ustala sobie maksymalny poziom LTV, dla którego jest w stanie udzielić kredytu. Co faktycznie oznacza taki wskaźnik?

Nazwa wskaźnika pochodzi od angielskiego rozwinięcia tego skrótu: LTV czyli Loan To Value. Oznacza to stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia. Ponieważ kredyt hipoteczny jest zawsze zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, LTV oznacza stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości, która stanowi zabezpiczenie kredytu - i praktycznie zawsze jednocześnie stanowi cel, dla którego bierzemy kredyt. 


Szukasz kredytu hipotecznego? Sprawdź najlepsze oferty:

Umów spotkanieUmów spotkanieUmów spotkanie
Sposób obliczania wskaźnika jest prosty. Wzór jest następujący:
LTV = (wartość kredytu) * 100% / (wartość nieruchomości)
Czyli jeśli np. bierzemy 400.000 PLN kredytu a wartość nieruchomości wynosi 500.000 PLN, to wskaźnik LTV wyniesie 80%. Taki wskaźnik jest minimalny w celu ominięcia konieczności opłacania dodatkowego ubezpieczenia zwanego ubezpieczeniem wkładu własnego. Jeśli bierzemy kredyt np. na 90% lub na 100% wartości nieruchomości, musimy opłacić dodatkowe ubezpiczenie, którego stawka zależy od wielkości nadwyżki kwoty kredytu nad kwotą stanowiącą 80% wartości nieruchomości.

Wiele banków udziela kredyty na 100% LTV, niektóre ograniczają ten wskaźnik do maksymalnie 80-90%. Jest też kilka banków, które są nawet w stanie udzielić kredy na 110% wartości nieruchomości, co jednak jest zawsze związane z większym oprocentowaniem, które ma rekompensować bankowi większe ryzyko związane z takim kredytem. Jak więc widać, biorąc kredyt hipoteczny dobrze jest mieć wkład własny, ponieważ im mniejszy będzie wskaźnik LTV naszego kredytu, tym lepsze warunki kredytowania możemy uzyskać.